(Artikel dari Buletin Mutiara,November 1-15, 2012)


Laporan Ketua Audit Negara 2011 melaporkan bahawa Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan berdasarkan indeks akauntabiliti Muzium Negeri Pulau Pinang adalah baik.