Pertandingan Menulis Esei tahun 2012

(Artikel dari Buletin Mutiara,November 1-15,2012)

Artikel mengenai Pertandingan Menulis Esei Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang yang telah diiklankan di Buletin Mutiara,November 1-15,2012.