Piagam Pelanggan

bilPiagam pelangganBilangan aktiviti yang menepati sasaranPencapaian
1. PENGURUSAN
  Memberi maklumbalas mengenai perkhidmatan dalam tempoh tidak melebihi :
  1. Surat     :   5 hari bekerja
  2. E-mel    :   5 Hari bekerja
  3. Fax       :   3 hari bekerja

 

Melebihi 5 hari bekerja tetapi tidak melebihi 7 hari bekerja

Melebihi 1 minggu bekerja

Menepati Sasaran Pengurusan
         
2. MUZIUM
 

Statistik pelawat yang mengunjungi Muzium Negeri Pulau Pinang sekurang-kurangnya dua ratus (200) pelawat dalam tempoh seminggu.

 

Melebihi sasaran

Tidak menepati sasaran

 Menepati Sasaran 200 pelawat dalam masa seminggu
         
3. BALAI SENI LUKIS
 

Statistik pelawat yang mengunjungi Balai Seni Lukis Negeri Pulau Pinang sekurang-kurangnya seratus (100) pelawat dalam tempoh 2 minggu.

 

Melebihi sasaran

Tidak menepati sasaran

Menepati Sasaran 100 pelawat dalam 2 minggu
         
4. PENYELIDIKAN
 

Melaksanakan penyelidikan/dokumentasi sekurang-kurangnya satu (1) topik dalam tempoh sebulan.

 

Melebihi sasaran

Tidak menepati sasaran

Menepati sasaran satu (1) topik dalam tempoh sebulan
         

Contact Us