Saiz - 20x16cm
Tahun - 2019

Donated By Balik Pulau Art Society