Pelabuhan / The Harbour

0
Posted on: Thu, 2013-09-19 10:06   By: ku_ayu

Pulau Pinang mempunyai pelabuhan air dalam semulajadi yang terlindung. Pelabuhan ini terletak di bahagian utara jalan masuk ke Selat Melaka yang merupakan salah satu jalan laut yang utama di dunia. Dengan demikian, Pulau Pinang telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang berjaya di rantau ini sejak penubuhannya sebagai sebuah pelabuhan bebas pada tahun 1786.