PENGIKTIRAFAN

Posted on: Fri, 2015-01-23 10:00   By: MZMKPLBPKHG

Pengiktirafan oleh TripAdvisor Kepada Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang kerana mendapat maklumbalas oleh pelancong melebihi 150 juta.